รูปหน้าปก

สถาปัตยกรรม

ตามหลักฮวงจุ้ย

The Process

"We make ordinary thing be come extraordinary"

เราทำให้เรื่องธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดา

IDEAS

ความคิด
ความคิดในการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมภายนอก
ภายใน

DEVELOPMENT

การพัฒนา
สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
อยากให้คนไทยมีบ้านที่สวยงาม
และตอบโจทย์ความต้องการ
ของตัวเองแบบเข้าใจง่ายๆ

RESULT

ผลลัพธ์
งานออกมาในรูปแบบตาม
ความต้องการทั้งด้านความสวยงาม
หลักฮวงจุ้ยในความเชื่อของลูกค้า
บ้านอยู่เเล้วรวย

Simple Vision

วิสัยทัศน์ที่เรียบง่าย

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและงานออกแบบภายใน เป็นศูนย์กลางการบริการงานออกแบบที่มุ่งเน้นงานตามหลักฮวงจุ้ย และความเชื่อของลูกค้าในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสากลไว้ได้อย่างดี

Mission Statement

พันธกิจ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและงานออกแบบภายใน เป็นศูนย์กลางการสร้างความโดดเด่น ความมีเอกลักษณ์ให้กับ งานออกแบบแต่ละโครงการโดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบ การใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดตรงตามเวลา และงบประมาณของลูกค้าการบริการงานอกกแบบที่มุ่งเน้นงานตามหลักฮวงจุ้ย และความเชื่อของลูกค้าในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสากลไว้ได้อย่างดี

Who We are?

ทางเรามีทีมงานนักออกแบบ ทีมสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพทั้งหมดล้วนเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ การทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากลคอยดูแล ตั้งแต่การออกแบบบ้านจนกระทั่งส่งมอบบ้าน ถึงมือลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบทุกรูปแบบ

What We Do?

เราดูเเลงานออกแบบตามความเชื่อและหลักฮวงจุ้ย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจร และเต็มรูปแบบ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ออกแบบตกแต่งภายใน,ภายนอก หรือแม้กระทั่งงานวางผังโรงงาน